Jak to działa
Forum

Ogłoszenia

Login
Wiadomość
Bananowiec Newby
Posty: 4
Dołączył: 10.12.2015
Status: Offline

Konkurs "Odpicowana Pukawka"

21.03.2016, 13:59
Wspólnie z serwisem pukawka.pl organizujemy mały konkursik w kwietniu. Konkurs nazywamy „Odpicowana Pukawka” i jest on prosty. Użytkownicy, którzy znajdą się w top 50 naszego rankingu na kwiecień 2016 dostaną od nas kod na 1000 bananków, który będą mogli zrealizować w naszym sklepie. Jak znamy Wasze gusta to pewnie wydacie na skiny do CS:GO, stąd nazwa konkursu ;-) Pamiętajcie, że ranking resetuje się co miesiąc i 1 kwietnia wszyscy zaczynają od zera :).
REGULAMIN KONKURSU „Odpicowana Pukawka”

I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu „Odpicowana Pukawaka” jest firma SEDOC LLC (Limited Liability Company) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, zarejestrowana pod numerem L15000067459, z siedzibą 14 NE First Ave, 2nd Floor, Miami, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu bananki.pl., który polubi fanpage www.facebook.com/Banankipl/ i www.facebook.com/PukawkaPL/.
3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest grupa 50 użytkowników, którzy znajdą się w TOP 50 rankingu na kwiecień 2016 w serwisie bananki.pl
4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to kod na 1000 bananków do zrealizowania w serwisie bananki.pl.
II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.04.2016 o godz. 0:01 i kończy się o godz. 23:59 w dniu 30.04.2016.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu być użytkownikiem portalu bananki.pl i realizować zadania pozwalają mu zdobywać bananki, których ilość jest podstawą do zajęcia określonego miejsca w miesięcznym rankingu.
3. W każdym miesiącu ranking się zeruje, więc 1 kwietnia 2016 wszyscy użytkownicy startują od zerowej wartości bananków rankingowych.
4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik.
6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 10 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na forum bananki.pl i fanpage bananki.pl
7. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody w konkursie otrzyma 50 uczestników.
10. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem e-mail.
3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected]
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected]. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
Rzetelny Społecznik Pomocny2 Wulgarny Troll
RE: Konkurs "Odpicowana Pukawka" - 21.03.2016, 22:08
Michcioxxx Newby
Posty: 1
Dołączył: 21.03.2016
Status: Offline
..
Rzetelny Społecznik Pomocny Wulgarny Troll1
RE: Konkurs "Odpicowana Pukawka" - 09.04.2016, 20:41
harpunk Newby
Posty: 9
Dołączył: 06.04.2016
Status: Offline
Super :D
Rzetelny Społecznik Pomocny Wulgarny Troll
RE: Konkurs "Odpicowana Pukawka" - 10.04.2016, 11:14
Emigrant Newby
Posty: 9
Dołączył: 28.12.2015
Status: Offline
Ciekawe :D
Rzetelny Społecznik Pomocny Wulgarny Troll
RE: Konkurs "Odpicowana Pukawka" - 06.05.2016, 17:09
Kazi_U Newby
Posty: 3
Dołączył: 17.04.2016
Status: Offline
Wygrałem :D
Rzetelny Społecznik Pomocny Wulgarny Troll1
Chat